Address: Kothapet, Ongole Р523001 Prakasam District Andhra Pradesh

Phone: +91 9652155937 / + 91 9440596074

e-mail: sardonixjai@gmail.com